Loading...
ініціація себе
виявлення ігрових можливостей
основи
акторського
мистецтва
Приймаємо заявки
на наступний семестр
Увага до себе.
Ініціація.

увага / координація / розототожнення

Це новий формат першого курсу основної програми акторської Школи Образності.
Студент безпосередньо практично досліджує власні можливості виразності, закладає фундамент особистого артистизму.
Таким наднадійним фундаментом є управлінські інстументи акторської гри, або

РЕСУРСИ ОБРАЗНОСТІ.

Студент здійснює розворот до себе справжнього, робить практичне дослідження тілесних операційних можливостей, енергетичний аудит в роботі з увагою, і врешті - найголовніше - вивчає системні можливості власної імпровізації.

По проходженню «Основ» студент напрацьовує базові практичні навички самоповодження, розвиває реальне відчуття власної артистичної гідності, отримує справжнє відчуття творчого захвату та куражу від усвідомленого та опанованого багатства поведінкових можливостей.

Перший курс закінчується перформативною виставою з робочою назвою
"Творення Світу"

Читайте про РЕСУРСИ ОБРАЗНОСТІ в публікації Олександра Токарчука

Місце, час, інші умови
довідкова інформація

1

Місце

Центр Леся Курбаса,
вул. Володимирська 23-В,
репетиційна зала.
2

розклад

визначається окремо
для кожної групи
3

структура курсу

12 лабораторних робіт
Конспекти, протоколи
Перформативна практика
4

вартість

щомісячно
семестр

Програма курсу включає:
Дослідження ресурсів образності.
Взаємодія трьох внутрішніх іпостасей:
Актор. Драматург. Режисер
перелік лабораторних рабіт

1. Увага та виразність. Рефлексія. Ревізія власних тілесних засобів виразності. Фон, фігура.
2. Початки імпровізації. Насмілюємося втручатися у власну поведінку. Заперечення. Відмова. Переміна.
3. Три основні тілесні локації. Послідовні і паралельні зв'язки. Симетрія і синхрон.
4. Вивчення структури партитури пластичної, голосової, та емоційної поведінки. Просторовий малюнок. Характеристики та вимірювані параметри.
5. Практика самостійної (ризикової, відповідальної) природності. Драматургічні основи імпровізації. Зародження власного поведінкового стилю.
6. Методологія отримання рішення поведінкової задачі при визначених умовах. Стихійна імпровізація.
7. Параметрична імпровізація. Комбінаторика як практика чарівної привабливості.
8. Поведінковий ігровий тренажер. Локальний технічний етюд. Вміння провести вузькоспеціалізований тренінг.
9. Практичне вивчення з'єднань, переходів, зв'язків стихійної і параметричної імпровізації. Одномоментний (разовий) перехід стихійної імпровізації в параметричну або навпаки.
10. Без-образна імпровізація, повна структура. Комплексна робота уваги, опора на драматургію, і управління параметрами. Трансформації форми та змісту. Володіння собою в публічній імпровізації.
11. Локальна без-образна імпровізація. Робота в обмеженнях та з привнесеними обов'язковими елементами або умовами як в драматургію так і в поведінку.
12. Тотальна без-образна імпровізація. Каприз і кураж.

Call Us
+380-97-5059658
Address
м. Київ, вул. Володимирська, 23В
НЦТМ ім. Леся Курбаса
 Previous222  All works Next