Loading...

Евристична методика викладання Образності

Опубліковано: 9 Вересня 2022 автор Oleksandr TokarchukIn Філософія Образності, Школапозначено методика, світоглядбез коментарів

Практичні дослідження. Евристичність.

На сьогоднішній день не існує фундаментального дослідження предмету «Образності» ні в мистецтві, ні в житті, як не існувало і систематизованого прикладного дослідження Образності у сфері акторської гри. Спорадичні, не систематизовані експериментальні здобутки і теоретичні дослідження Образності, можливо додають широти в погляді на виразність акторської гри, чи Образності в мистецтві загалом, але окрім загальних декларацій і закликів, не дають практичних дійових засобів і сталих досягнень нової вищої якості як акторської гри, так і Образної поведінки, Образного формату творчості в цілому.

Теоретичні дослідження, як правило, мають справу з уже напрацьованим, практично здобутим матеріалом і оперують вже відомими фактами. Інша сторона теоретичних досліджень акторського мистецтва зосереджена в просторах можливого, абстрактного, сконструйованого на основі віртуалізації реальності. Ми вирішили для себе, що практичне дослідження є єдиним прийнятним способом вивчення і розвитку предмету Образності, як нового і ще не опрацьованого в повному обсязі іншими дослідниками. Дослідження велись в царині театрального, акторського мистецтва, отже перші здобутки і надбання були зв’язані саме з акторським мистецтвом, його довершеністю, умінням актора вести себе на сцені, у заданих обставинах, тощо.

Актори театральних студій і студенти навчальних груп Школи Образності, окрім освоєння тих чи інших акторських навичок, додавали реальних результатів у дослідження і розвиток Образності, як предмету. Методика викладання предмету «Образність» викристалізовувалась в навчально-дослідницьких умовах, і не могла бути іншою ніж евристичною по своїй суті. Більш того, досвід показує, що саму Образність можна викладати лише евристично, застосовуючи лабораторно-дослідницьку методику виявлення і вдосконалення певних навичок.

Евристична методика навчання Образності акторської гри.

Справжнє акторське мистецтво без розуміння феномену Образності є такою висотою, яку можливо досягти лише інтуїтивно, покладаючись на талант і працелюбність актора. Але тоді Образність присутня в грі, як чудо, в стані, який неусвідомлений самим актором. Очевидно саме з цієї причини справжнє акторське мистецтво вважається «Божим даром», навчити якому немов би неможливо.

Я вважаю, що Образність, як головна якість виразної людської поведінки загалом, і як визначальна якість акторської гри зокрема, має бути головним предметом, який викладається в акторських школах чи вищих навчальних закладах. Не тільки театральні чи кіно-актори потребують вивчення цього предмету. Перформери, танцівники, співаки, музиканти, загалом представники будь якого сценічного мистецтва, як і публічні діячі гаряче потребують вдосконалення своєї акторської, чи, іншими словами, поведінкової майстерності — майстерності у поводженні себе. Як показує досвід, для цього не існує більш ефективного шляху ніж вивчення предмету «Образність» за нашою, ретельно розробленою програмою і евристичною, лабораторно-дослідницькою методикою.

Переваги евристичних, дослідницьких методик у викладанні предмету «Образність: акторське мистецтво» на противагу алгоритмічним є очевидними.

Творча діяльність відрізняється від виробничої тим, що і процес і результат творчості є непередбачуваним. Саме новий свіжий, евристичний процес дає шанс отримати оригінальну, а подекуди унікальну, неповторну якість продукту творчості. Будь-яка алгоритмізація творчого процесу незворотно призводить до мертвої моделі, схеми або ще одного типового продукту, серед багатьох інших, подібних, які важко відрізнити один від одного. За нашим досвідом, Образність виховується лише шляхом само-досліджень, за унікальними навчальними програмами і з застосуванням авторських евристичних методик Школи Образності.

© Цитування можливе або з письмового дозволу автора, або з обов'язковим посиланням на джерело
 Previous222  All works Next