Loading...

Образність в Мистецтві

Опубліковано: 13 Вересня 2022 автор Oleksandr TokarchukIn Філософія Образностіпозначено світоглядбез коментарів

Акторське перформативне мистецтво

Мистецтво взагалі, і театральне мистецтво зокрема звертається до нас мовою Образів – цілісних структур які випромінюють не тільки змісти, повідомлення, але й почуття, емоції, і беззаперечно несуть невимовне. Воно звертається до нас Образами не тільки людського епосу і лірики, але й краси довершеності творіння в самому високому розумінні.

Мистецтво – це саме та царина в якій зосереджується, концентрується і очуднюється надлишок життя, в його чарівному сплетінні раціонального з ірраціональним; земного з небесним. Мистецтво завжди неоднозначне, містить в собі напруження парадоксу, конфлікт обумовленостей з істиною, драматизм, тощо. Образи будь-якого виду мистецтва проростають в нашому сприйнятті прекрасного, заряджають нас енергіями, вражають напруженням внутрішньої драми, травмують враженнями.

Образний формат мистецтва просвітлює наше сприйняття, знімає нашарування компромісного моделювання дійсності, сприяє вихованню у нас люблячого погляду художника і навіть філософа, як на свої так і на інші творіння мистецтва. Тільки Образне мистецтво і Образне сприйняття мистецтва є запорукою того, що жодний закладений у творіння, найменший рух, штрих, нота, натяк – не будуть втрачені. Цілісне сприйняття, особистісний спосіб і шлях виокремлення Образів, здатність бути враженим ними – це ознаки зрілого, дорослого сприйняття мистецтва.

Істинне Мистецтво зіткане з Образів. Сприйняття цих Образів, залежить від багатьох чинників, і відбувається шляхом вибіркового звертання особливої уваги на ті чи інші аспекти творіння. Іншими словами, так відбувається ситуативне формування у сприйнятті образної панорами творіння, складеної з різноманітних – схожих і далеких один від одного Образів. Жива панорама творіння, сяє новими барвами Образів в різний момент часу і ракурсу погляду на неї. Мистецтво, проявлене з дотриманням «канонів» і формату Образності, ніколи не втрачає своєї внутрішньої сили. Образний формат творення як в мистецтві так і в житті забезпечує його красу в моменті і в вічності, його естетичність, уможливлює долучення до прекрасного. Творення і сприйняття живого породжує живе!

Видовищність і Образність

Устремління до видовищності театрального і акторського мистецтва, на відміну від Образності, нерідко заводить митців на територію далеку від мистецтва. Бажання створювати максимальне «драматичне» напруження спокушає невибагливих митців використовувати видовищні, але не мистецькі засоби. Особливо цим зловживають в сценах жорстокості і насилля, використовуючи недоречний відвертий натуралізм. Проблеми морального вибору, чуттєві і емоційні переживання, будь-який драматизм, за відсутності акторського професіоналізму, висвітлюються не естетичними, не витонченими способами.

Натуралізм, відкритий нерв, істеричні психози – це неповний перелік далеких від мистецтва засобів, які використовуються задля підвищення видовищності будь-якою ціною. Від цього видовищність звичайно підвищується, але вона – не людської природи, а тваринної. Людська справа – залишатися в мистецтві людиною і використовувати для творення, людські – читай, Образні засоби.

В нашому навчальному курсі «Версійний Театр» Школа Образності пропонує опанування Образним форматом творення митцям театрального мистецтва взагалі і акторського мистецтва зокрема.

Окрім «Версійного Театру», Школа Образності пропонує ще один прикладний, унікальний по свій природі, навчальний курс для професійних артистів «Образність Перформерів». Це специфічний навчальний курс для груп учасників, які мають розвинені професійні кваліфікаційні рівні в пластичних, хореографічних, співочих та інших видах перформативного мистецтва. Акторське мистецтво, піднесене класичним або сучасним співом, танцем, чи то з голосовими чи з пластичними домінантами в будь-якому стилі, набуває в Образному форматі особливої мистецької цінності і краси.

Ми переконались в тому, що технічна (пантоміма, театри тіней…), концептуальна, музична, хореографічна майстерність перформерів, любов до змішування жанрів і стилів перформативної творчості набуває своєї довершеності лише в Образному форматі.

© Цитування можливе або з письмового дозволу автора, або з обов'язковим посиланням на джерело
 Previous222  All works Next