Loading...

Образність в житті і для життя

Опубліковано: 12 Вересня 2022 автор Oleksandr TokarchukIn Філософія Образностіпозначено світоглядбез коментарів

Образність в Житті

Окрема важлива тема в Школі Образності – це Образність в житті і для життя. Щоб творити, бути Творцем в будь якій сфері своєї життєдіяльності, Людина має бути Суб’єктом власного життя, його Автором, Режисером. На відміну від стану Об’єкта, що зазнає на собі вплив різних чинників, таких, як обставини, упередження, вимоги соціуму, інерції життя, спокуси створення беззмістовних симулякрів, феномену ресентименту, гороскопу, тощо.

Режисура щодо власного життя найліпше розвивається саме в Образному форматі, який студенти опановують на курсі «Образна Поведінка» нашої Школи. Здатність до утримання і трансформації Образів дає можливість людині давати собі звіт щодо власного поточного, минулого і майбутнього стану в яскравих Образах і Перетвореннях. Творити, коригувати, і насолоджуватись різними аспектами свого життя і проявленнями себе.

Говорячи про Образність слід зауважити, що домівкою, батьківщиною Теорії Образності ми вважаємо саме мистецтво, тому що саме там, в сконцентрованому, чистому вигляді Образність проявляється в повній мірі. Однак опанування Образністю і розвиток філософського погляду на світ дають можливість побачити Образний формат в житті і розуміння, що якість особистого і публічного життя людини, забезпечується тим самими Образним форматом і відповідною «прозорістю погляду», що і в мистецтві.

Образність в Житті – це тріумф любові до Життя, це проживання кожного моменту – в вічності, конкретної ситуації – в морі контекстів, окремого вчинку – в безмірі варіантів.

Людська Образність, як в мистецтві так і в житті неможлива без виховання в собі трьох окремих, але взаємопов’язаних іпостасей: внутрішній «Актор», «Драматург», «Режисер». Навчальні курси «Школи Образності» виховують розуміння, функційну взаємодію, і спільну цілісність цих трьох іпостасей.

Трохи детальніше про іпостасі

Актор – це операційний управитель всіма засобами виразності які є під владою людини, і складають її фізичний поведінковий актив(голос, пластика, емоції, концепції). Драматург – це хранитель особистого досвіду вражень, як опрацьованих так і не опрацьованих. Враження людина отримує все своє життя від всього, що здатна сприймати. Досвід вражень – це пам’ять сприйняття світу і себе. Вона може бути дуже плідна – опрацьована, а може бути неусвідомлена, інтуїтивна, прихована, а також, та, яка блокується захисними психічними механізмами. В будь якому разі пам’ять вражень є травматичною з точки зору впливу на нашу психіку і свідомість. Режисер – це іпостась, яку можна окреслити, як системний адміністратор власної поведінки, творчого задуму, творіння.

Режисер перший отримує враження, формує творчі завдання, і намір діяти, координує зусилля Драматурга і Актора.

Ми дійшли висновку, що без прийняття бачення своїх дій з позицій внутрішнього «Актора», «Драматурга» і «Режисера» і навички їх злагодженої взаємодії, повноцінної роботи з власною поведінкою годі й сподіватися.

Розвиток навичок, погляду і практичний досвід взаємодій цих трьох іпостасей людини в різних сферах її життєдіяльності забезпечується на навчальних академічних курсах «Школи Образності» за лабораторно-дослідницькою, евристичною методикою, розробленою О. Токарчуком.

Образність для життя має широке розповсюдження і інтерес серед людей які піклуються про якість життя в цілому, хочуть навчатись чомусь новому і корисному для себе особисто, розвиваючи свої життєві soft skills

© Цитування можливе або з письмового дозволу автора, або з обов'язковим посиланням на джерело
 Previous222  All works Next