Loading...

Поведінковий Образ

Опубліковано: 17 Вересня 2022 автор Oleksandr TokarchukIn Математика Образностіпозначено образ, світоглядбез коментарів

Поведінковий Образ

Поведінковий Образ (ПО) — ключове поняття Теорії Образності людської поведінки.

Дослідження велись в царині театрального, акторського мистецтва, отже перші здобутки і надбання були зв’язані саме з акторським мистецтвом, його довершеністю, умінням актора вести себе на сцені, у заданих обставинах, тощо. В процесі досліджень з’явилось поняття Поведінковий Образ (ПО) і нове розуміння довершеного формату поведінки — Образна Поведінка.

Поведінковий Образ (ПО) — це одиниця поведінки, що має всі характеристики поведінки в цілому. Було виявлено, що однією із основних ключових характеристик Поведінкового Образу є його здатність справляти враження. Наявність враження — єдиний беззаперечний критерій існування Поведінкового Образу.

Враження, як «відбиток» або ментальний/чуттєвий внутрішній вже сприйнятий нами Образ може виникати тільки від довершеного твору, чи створіння, автором якого є Творець у будь-якому значенні цього поняття: людський мистецький витвір, чи Боже творіння. Нас вражає Образність природи проявлена через форму — нежива природа і явища природи, Образність проявлена через індивідуальність живих істот у тваринному і рослинному світі і, можливо, найбільш вражаюча, Образність проявлена в свідомих творчих авторських діях особистості — Людини-творця, автора.

Образна поведінка

Образна поведінка, вивчається, знайома і добре відома окремим групам вчених, зокрема психологам, зоологам, орнітологам. За результатами багатьох досліджень, поведінка людей чи тварин у своїй основі спричиняється чи то внутрішніми психічними процесами, чи зовнішніми подразниками, впливами зовнішнього середовища. Така поведінка, на наш погляд, може бути визначена рефлекторною, за принципом «стимул-реакція» і стосується лише тваринних проявлень в поведінці.

Одна справа, поведінка тварин, де Образність, виражена їх індивідуальністю, проявляється у виконанні певних дій по оформленню «гнізда», прикрашанню території, рухах, танцях, співах… і як правило, спрямована на активізацію біологічних механізмів відтворення роду. Інша справа — поведінка, свідомо піднесена до рівня авторської, мистецької якості. Такою якістю з нашої точки зору є не просто підвищена виразність, яка характеризується більш яскравими барвами — гучнішим голосом, широким жестом…, а певний новий формат довершеної поведінки, який ми характеризуємо поняттям «Образна Поведінка».

Структура Образної Поведінки складається з Поведінкових Образів і їх Перетворень, або Преображень. Як математичне чи філософське уявлення про всесвіт може бути структуровано за допомогою розуміння понять «система» і «процес», так і Образна Поведінка загалом може бути усвідомлена як така, що складена з Поведінкових Образів і Перетворень (Трансформацій).

© Цитування можливе або з письмового дозволу автора, або з обов'язковим посиланням на джерело
 Previous222  All works Next